PRIVATKLINIKKEN
v/ Speciallæge Morten VaagholtDet er mit mål at give hurtig professionel rådgivning, undersøgelse og behandling uden ventetid.  

Priser:

1. konsultation / nyt problem (af op til 60 minutters varighed) .........................1400kr

2. konsultation / opfølgende konsultation (af op til 45 minutters varighed) ........800kr

Afbudsgebyr.......................................................................................................300kr

Udeblivelsesgebyr / for sent afbud.....................................................................800kr

Der tages forbehold for fejl og ændringer samt en individuel vurdering af ressourcer og tidsforbrug til den enkelte opgave.Vilkår:

Gebyr for sent afbud og udeblivelse:

Klinikken drives privat og ved kontakt til klinikken, giver du automatisk accept af klinikkens vilkår.

Meld venligst afbud hvis du bliver forhindret, det koster et afbudsgebyr

Melder du ikke afbud senest
inden kl 9 dagen før din tid til konsultation eller udebliver du, vil du modtage en regning med et gebyr for udeblivelse.


Betalingsbetingelser og gebyr:
Det skyldige beløb forfalder til betaling senest 14 dage efter fakturadato med mindre andet er angivet. Ved betaling senere end 14 dage efter fakturadato med mindre andet er angivet tilskrives renter med Nationalbankens officielle udlånsrente til enhver tid med procent tilæg i henhold til rentelovens regler. Procenttillæg aktuelt 8%.
Betalingspåmindelser pålægges desuden gebyr efter renteloven; ved betaling senere end 14 dage efter fakturadato opkræves rykkergebyr på
100kr.
Udover rykkergebyret pålægges et kompensationsgebyr på
310kr jf. ændringsbekendtgørelsen om udenretlige inddrivelse omkostninger i anledning af forsinket betaling https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145155
Ved fortsat manglende betaling efter 2. betalingspåmindelse, sendes et inkassovarsel og sagen vil herefter gå til retslig inkasso hos klinikkens advokat.
Med andre ord, betaler du ikke din regning til tiden, koster det 410kr at modtage 1. rykkerbrev fra os.
Klinikken pålægger visse attester og ydelser særlige gebyrer for udgifter forbundet med driften: gebyr for fakturering, miljøgebyr, gebyr for brevpost og akkrediteringsgebyr.